ติดต่อเรา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารเรียนรวมชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหม่ 50200

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08:00-16:00 น.

โทรศัพท์: 053-894-201

แผนที่