บุคลลทั่วไป

  • ประกาศเรื่องการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท
  • คะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 (20 เมษายน 2565)