การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 (กรรมการบริหาร)

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.30 น.

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/13gt7cToFYTtFFlVJxMg2PPYtFtiutUXL?usp=sharing