การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร)

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

 

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://shorturl.at/cdr12