พิธีมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติของ กสพท ประจำปีพุทธศักราช 2564 แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

    พิธีมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผู้แทนเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

รูปภาพทั้งหมด