พิธีมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของ กสพท ประจำปี 2563 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์

พิธีมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์
รูปภาพทั้งหมด