การประชุม International Medical Student Research Conference – IMRC 2023


🌟 ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ – International Medical Student Research Conference IMRC (9-10 ธันวาคม 2566) 🌟

🔰 Technology-Enhanced Simulation and the New Frontier of Medical Research

📍 สถานที่ : ศูนย์จำลองการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Email: imrc@pcm.ac.th หรือ Facebook: https://www.facebook.com/PCMIMRC
 👉Submit abstract at https://www.pcm-imrc.com/…/Module1_Register/SignUpForm.php (deadline September 30, 2023, GMT +7)
__________________________________________________________________________________