งานมุทิตาจิต ศ. นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 20 ม.ค. 2566


เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณและมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อดีตเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (2532-2565) ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับสู่งานพิธี โดยมีรองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนกล่าวมุทิตาจิตฯ ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ กสพท และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตแพทย์เข้าร์ร่วมในพิธี ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกจากผู้เข้าร่วมงาน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความทรงจำแห่งความรักและความอบอุ่น เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ที่ได้กรุณาประสานและให้การสนับสนุนสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนา และเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน จนสามารถกล่าวด้วยความมั่นใจว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะเติบโต และช่วยสนับสนุนแพทยศาสตรศึกษาในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์มารับใช้สังคมสืบไป

สามารถดูคลิปวิดีโอของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_Dw2iXgcm4upJ9LErTvdf6iqevYhl2t8/view?usp=sharing