การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference 2022)


ขอประชาสัมพันธ์ งาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2022 ในรููปแบบของ Hybrid Conference

“Leveraging Research Competencies in the Metaverse Era”

ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ www.pcmimrc.com