การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (The 23rd Thai Medical Education Conference 2024)


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายโรงเรียนแพทย์อาเซียน (ASEAN Medical School Network)ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (The 23rd Thai Medical Education Conference 2024)

วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Bangkok Convention Centre

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

 

  • สามารถร่วมนำเสนอผลงานวิจัยผ่าน ePosters หรือการนำเสนอด้วยปากเปล่าได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmec2024.com/abstracts (เปิดรับ Abstract แล้ววันนี้ – 16 ตุลาคม 2566)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : หน่วยศูนย์จัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ (International Medical Conference Promoting  Center: IMCPC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 – 201 – 0283
  • ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.tmec2024.com (รับส่วนลดพิเศษเมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)