รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 <21 มกราคม 2565> คณะ กก อำนวยการ ร่วมกับ กก บริหาร