รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 <22 เมษายน 2565> คณะ กก อำนวยการ ร่วมกับ กก บริหาร