ติดต่อ

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารเรียนรวมชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ E-mail ภายใน - คณะแพทย์: consortium.thai@gmail.com

โทรศัพท์: 098-349-8555

แผนที่