สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง “Hometown ฉันรักษา”


เรื่องราวของ หมอปลาย ผู้เป็นที่รักของผู้คนในชุมชน …
เมื่อถูกเชื้อเชิญให้ย้ายไปทำงานในเมือง ที่ซึ่งเธอจะได้ค่าตอบแทนที่ดีขึ้น และดูแลยายให้สุขสบายขึ้นได้ เธอจะย้ายไปหรือไม่

เชิญรับชมวิถีชีวิตของแพทย์ชุมชนและแรงบันดาลใจในการทำงานของหมอปลาย ซึ่งเรื่องราวของเธออาจเป็นตัวแทนของแพทย์ชุมชนหลายๆคน

 
รับชมได้ที่ https://youtu.be/-3Mh9tj3Cf0
โปรดติดตามช่องทางการสื่อสารสาธารณะ เพื่อรับชมเนื้อหาสาระอื่น ๆ ด้านการพัฒนาการศึกษาได้ที่
ํYoutube channel ; NHPE Foundation