กสพท ประกาศนโยบายนักศึกษาแพทย์ไทยปลอดบุหรี่

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จับมือประกาศนโยบายนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 23 คณะทั่วไทย ปลอดบุหรี่เป็นต้นแบบเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เปิดเผยว่า กสพท ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ 23 คณะ ได้มีมติให้คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศดำเนินนโยบายนักศึกษาแพทย์ไทยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 5 ประการ ได้แก่

  1. ส่งเสริมค่านิยมให้นักศึกษาแพทย์ไม่สูบบุหรี่ 100%
  2. ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์
  3. ช่วยนักศึกษาแพทย์ที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ
  4. ปลูกฝังนักศึกษาแพทย์ให้เป็นผู้ชี้นำสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ และ
  5. ชี้นำสังคมในการสร้างค่านิยมให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาในคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ให้ไม่สูบบุหรี่

ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามแพทย์กว่า 30,000 คนในอังกฤษ ต่อเนื่อง 50 ปี พบว่า โดยเฉลี่ยแพทย์ที่สูบบุหรี่ระยะยาวมีอายุสั้นกว่าแพทย์ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 ปี ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่น่าเสียดายมาก การป้องกันนักศึกษาแพทย์ไม่ให้เสพติดบุหรี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก แม้การสำรวจจะพบว่านักศึกษาแพทย์ไทยมีจำนวนน้อยที่สูบบุหรี่ และส่วนใหญ่มีการสูบเป็นครั้งคราว แต่ตามสถิติหากมีการทดลองสูบบุหรี่จนถึง 100 มวน ครึ่งหนึ่งจะเกิดการเสพติดและเลิกสูบยากมาก

สถาบันผลิตแพทย์จะดำเนินการใน 4 ประเด็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ ได้แก่

  1. การออกประกาศของสถาบันเรื่องให้นักศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว
  2. การออกประกาศให้โรงพยาบาลและสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ และแนวทางดำเนินการกรณีที่มีการสูบบุหรี่ (รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า) ในบริเวณดังกล่าว
  3. การจัดตั้งคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่สูบบุหรี่อยู่ได้เข้าร่วม
  4. การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในนโยบายปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นส่วนในการชี้นำสังคม

นโยบายนี้ ถือเป็นการตัดวงจรให้แพทย์ที่สูบเป็นครั้งคราวสามารถเลิกสูบอย่างถาวร โดยแพทย์ถือเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพของสังคม ถือเป็นการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ และยังเป็นการสื่อสารค่านิยมนี้ไปถึงนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ให้อยู่ห่างไกลจากบุหรี่ และจะถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ดำเนินนโยบายนี้