กสพท ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันมหิดล และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทานพระราชทรัพย์ ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้พสกนิกรไทยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยไม่เลือกยากดีมีจน ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการ “ให้” อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล 2566” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขี้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้รุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้