คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160