คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


16/10 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170