คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110