คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120