คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131