สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100