แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา สป.อว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖


ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้จัดทำวิดีทัศน์ เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจถึง “แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ” โดย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งจัดบรรยายเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

https://shorturl.at/dhmnJ

ทั้งนี้ สถาบันผลิตแพทย์ควรรับรู้ถึงแนวทางดังกล่าวเพื่อประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่า ผู้ตรวจหลักสูตรของ สป.อว. จะตรวจในประเด็นอะไร นอกเหนือจากการับการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ TMC.WFME.BME ของแพทยสภาจาก สมพ.

เชิญชมวิดีทัศน์ดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/Academy_EP9