บุคลลทั่วไป

  • ประกาศ เรื่อง การสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ข้อสอบฉบับที่ 1 (19 ธ.ค. 2566)
  • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบ กสพท หรือ TPAT1
  • ประกาศเรื่องการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท
  • คะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 (20 เมษายน 2565)