งานประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 – Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

Key Themes:

  • Tech and AI in Medical Education
  • Shaping Curriculum to Promote Student Wellbeing
  • Enhancing Professionalism and Wellbeing Environment
  • National Licensing Examination: Is It Fit for the Educational Wellbeing?
  • Continuum of Medical Education to Strengthen Health System

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ncme2024.org