กิจกรรม กสพท. และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวสารนักเรียนแพทย์

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวสารนักเรียนแพทย์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ของแพทย์ (ศ.น.พ.)

เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวสารนักเรียนแพทย์

แพทยสภา The Medical Council of Thailand

เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Consortium of Thai Medical Schools)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด ที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Consortium of Thai Medical Schools)